Doanh nghiệp sử dụng lao động, cần trả tiền lương cho nhân viên định kỳ. kế toán sẽ là người hạch toán, tính toán tổng thu nhập của người lao động trong suốt tháng làm việc. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những quy định riêng về thưởng phạt, khiến việc tính toán tiền lương sẽ khác nhau.

Với doanh nghiệp có đông nhân viên, việc tính toán tiền lương sẽ phức tạp, nhiều đầu việc. Sử dụng phần mềm kế toán hỗ trợ tính toán tiền lương nhanh chóng, hiệu quả. Top phần mềm kế toán hiện nay đáp ứng yêu cầu tính toán tiền lương nhân viên hiệu quả cho doanh nghiệp. Chia sẻ dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp hạch toán tiền lương hiệu quả.

Khối lượng công việc cần thực hiện để tính toán tiền lương

Kế toán viên cần tiến hành hạch toán tiền lương, chấm công định kỳ cho nhân viên. Nhiệm vụ của người kế toán tiền lương sẽ bao gồm các đầu việc sau:

  • Ghi chép hoạt động lao động, sử dụng lao động, thời gian và hiệu suất hoạt động của người lao động.
  • Tính toán các chế độ: lương, thưởng, trợ cấp/ phụ cấp người lao động theo quy định và chế độ của doanh nghiệp.
  • Kiểm tra các vấn đề liên quan đến chế độ người lao động: Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế.
  • Phân tích tình hình và lập báo cáo về lao động, tiền lương, quỹ lương, tình hình sử dụng lao động và các quỹ liên quan lên ban lãnh đạo.

Tùy thuộc vào quy mô công ty, phòng ban, số lượng nhân viên mà khối lượng công việc của nhân viên kế toán sẽ có sự khác biệt. Nhưng nhìn chung, trên đây là những đầu việc mà chuyên viên kế toán lương cần thực hiện. Công cụ hỗ trợ đi kèm như: bảng chấm công, hợp đồng lao động, phiếu xác nhận khối lượng công việc hoàn thành… Các chính sách và quy định của doanh nghiệp để chấm công, bảng lương cho nhân viên.

Sử dụng phần mềm kế toán uy tín giải quyết vấn đề tiền lương nhanh chóng

Phần mềm kế toán hỗ trợ chấm công, tính lương sẽ là giải pháp giúp kế toán viên thao tác nhanh chóng hiệu quả. Thiết kế phần mềm kế toán ghi chép thông tin về nhân viên trong công ty: hợp đồng, chế độ, bảng chấm công tích hợp kết nối đảm bảo không sai sót hoặc thiếu sót các hạng mục để tính lương cho công nhân, nhân viên.

Phần mềm hỗ trợ ghi chép và tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Giải quyết các khiếu nại khi chấm công sai lệch, chuyên viên dễ dàng truy xuất và xác định lỗi sự cố. Khối lượng công việc lớn sẽ được xử lý nhanh chóng với phần mềm tự động.

Phần mềm nhắc nhở công nợ, thanh toán các vấn đề bảo hiểm, trợ cấp cho nhân viên. Tình hình sử dụng nhân lực lao động, quỹ BHXH, quỹ công đoàn, quỹ bảo hiểm y tế… Đồng thời lập và cho báo cáo chi tiết để tổng kết gửi ban lãnh đạo đánh giá xác nhận

Tiền lương của nhân viên cuối tháng sẽ gồm: lương, thưởng, phạt, trợ cấp… nhiều yếu tố tùy thuộc vào chính sách của doanh nghiệp và năng lực làm việc của nhân viên. Khối lượng công việc lớn nhưng yêu cầu tính toán số liệu chính xác. Doanh nghiệp nên đầu tư phần mềm tính toán tài chính chuyên nghiệp, với tính năng hạch toán lương hiệu quả. Tại https://sme.misa.vn/, phần mềm được phát triển phù hợp cho các doanh nghiệp, thực hiện kế toán lương thưởng hiệu quả.