Sau một thời gian dài hoạt động, doanh nghiệp bạn cảm thấy không còn khả năng để kinh doanh tiếp hoặc đang có dự định chuyển sang một lĩnh vực khác… mà đang loay hoay với thủ tục giải thể doanh nghiệp thì hôm nay, Hiểu được điều đó công ty Kế toán LV xin gửi đến quý doanh nghiệp những thủ tục và những yêu cầu khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãi thể doanh nghiệp tại Đà nẵng

Công ty dịch vụ kế toán LV chuyên cung cấp gói dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng với phương châm làm việc Uy tín – Chuyên nghiệp – Tận tâm,kế toán LV là nơi xứng đáng để quý khách hàng trao đặt niềm tin trọn vẹn.

Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể theo Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

 • Thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty đã hết và không có quyết định gia hạn
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với trường hợp là doanh nghiệp tư nhân; đối với công ty hợp danh phải có sự đồng ý của tất cả thành viên; đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phải có sự đồng ý của hội đồng thành viên , chủ sở hữu công ty và đối với công ty cổ dông phải có sự chấp thuân của Đạii hội đồng cổ đông
 • Số thành viên của công ty không đủ theo như quy định của luật này, trong vòng 0 tháng mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

I.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, phải có các nội dung sau đây:
 • Tên, địa chỉ và trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do công ty ngừng hoạt động
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý các khoản nợ của doanh nghiệp và thanh lý hợp đồng. Các khoản thanh toán nợ và hợp đồng không được vượt quá 06 tháng
 • Biện pháp xử lý các trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng
 • Họ tê và chứ ký của người đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Tài sản của doanh nghiệp phải thanh lý
 • Chủ doanh nghiệp, hội đồng tư nhân, hội đồng thành viên,…. trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản (trừ trường hợp có quy định tổ chức thanh lý riêng theo Điều lệ của công ty )
 1. Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động. Trong vòng 07 ngày làm việc, quyết định giải thê doanh nghiệp và biên bản họp  phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và toàn thể người lao động ở trong doanh nghiệp; phải đăng công bố giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia và tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở,chi nhánh phải được niêm yết.Đối với trường hợp doanh nghiệp còn những khoản nợ thì phải gửi kèm theo quyết định cộng với phương án giải quyết đến các chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Cơ quan đăn ký donh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình trạng của doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp đó
 • Các khoản nợ của doanh nghiệp thanh toán theo các bước sau :
 • Bước 1 : Các khoản nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động đã đucợ ký, thỏa thuận trong hợp đồng
 • Bước 2 : Nợ thuế
 • Bước 3 : Các khoản nợ khác cần phải trả
 • Bước 4 :  Sau khi đã hoàn thành các khoản nợ và các chi phí có liên quan khác, phần còn lại được chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân/các thành viên/cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty. Tỷ lệ chia phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn

Lưu ý : người đại diện pháp luật của doanh nghiệp gửi đơn đề nghị giải thể lên chơ cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày ( kể từ ngày doanh nghiệp thanh toán hết khoản nợ )

Gói dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng:

II.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 • Bước 1 : Công bố thông tin về việc giải thể donh nghiệp
 • Bước 2 : Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan :  Doanh nghiệp gửi công văn đến Tổng cục hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan sau khi doanh nghiệp đã đăng công bố trên cổng thông tin quốc giá và được niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trong vòng từ 10 – 15 ngày cơ quan Hải quan sẽ thông báo về tình hình hồ sơ của doanh nghiệp bạn
 • Bước 3 : Làm thủ tục tại cơ quan Thuế : Doanh nghiệp nộp công văn xin giải thể lên chi cục thuế kèm với đó là bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế ; gửi công văn xin quyết toán thuế ; nộp các loại thuế còn nợ và nộp phạt ( nếu có )
 • Bước 4 : Thủ tục tại cơ quan đăg ký doanh nghiệp : Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh khi nhận được quyết định đóng cửa mã số thuế sau đó phòng đăng ký kinh doanh cho giấy tiếp nhận về việc doanh nghiệp bạn giải thể
 • Bước 5 : Doanh nghiệp trả con dấu pháp nhân của mình lên Công an Tỉnh
 • Bước  6 : Trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

III.HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP BAO GỒM:

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sợ chủ nợ và nợ đã thanh toán, các khoản nợ thuế và nợ tiền bảo hiểm xã hội
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là các cơ sở, hồ sơ thủ tục liên quan đến việc giãi thể doanh nghiệp tại Đà nẵng. Mọi thắc mắc quý khách liên hệ Công ty kế toán LV để được tư vấn cụ thể hơn.

Trân trọng!

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

Gói dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng:

>> [g]: [email protected]